न विणलेली चहाची पिशवी

 • न विणलेली चहाची पिशवी

  न विणलेली चहाची पिशवी

  न विणलेले (साहित्य)

  मेष फॅब्रिक (फॅब्रिक प्रकार)

  पांढरा रंग)

  हीट सीलिंग (सीलिंग पद्धत)

  कस्टमाइज्ड हँग टॅग

  ओलावा-पुरावा, श्वास घेण्यायोग्य, लवचिक, हलका आणि पातळ, ज्वाला-प्रतिरोधक, गैर-विषारी आणि गंधहीन, कमी किंमत, पुनर्वापर करण्यायोग्य इ.

 • पीएलए न विणलेल्या चहाची पिशवी (35 ग्रॅम/18 ग्रॅम)

  पीएलए न विणलेल्या चहाची पिशवी (35 ग्रॅम/18 ग्रॅम)

  Pla नॉन विणलेल्या (साहित्य)

  मेष फॅब्रिक (फॅब्रिक प्रकार)

  पारदर्शक (रंग)

  हीट सीलिंग (सीलिंग पद्धत)

  कस्टमाइज्ड हँग टॅग

  ओलावा-पुरावा, श्वास घेण्यायोग्य, लवचिक, हलका आणि पातळ, ज्वाला-प्रतिरोधक, गैर-विषारी आणि गंधहीन, कमी किंमत, पुनर्वापर करण्यायोग्य इ.

 • पीएलए न विणलेल्या चहाची पिशवी (35 ग्रॅम/18 ग्रॅम)

  पीएलए न विणलेल्या चहाची पिशवी (35 ग्रॅम/18 ग्रॅम)

  Pla नॉन विणलेल्या

  जाळीदार फॅब्रिक

  पारदर्शक

  उष्णता सीलिंग

  कस्टमाइज्ड हँग टॅग

  ओलावा-पुरावा, श्वास घेण्यायोग्य, लवचिक, हलका आणि पातळ, ज्वाला-प्रतिरोधक, गैर-विषारी आणि गंधहीन, कमी किंमत, पुनर्वापर करण्यायोग्य इ.

 • न विणलेली चहाची पिशवी

  न विणलेली चहाची पिशवी

  न विणलेले

  जाळीदार फॅब्रिक

  पांढरा

  उष्णता सीलिंग

  कस्टमाइज्ड हँग टॅग

  ओलावा-पुरावा, श्वास घेण्यायोग्य, लवचिक, हलका आणि पातळ, ज्वाला-प्रतिरोधक, गैर-विषारी आणि गंधहीन, कमी किंमत, पुनर्वापर करण्यायोग्य इ.